องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
คำขวัญ วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
กิจกรรม-ผลงาน
สถานที่ท่องเที่ยวประจำตำบล
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ติดต่อเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนทุจริต
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ตรวจสอบภายใน
 
รายงานการประชุมสภาฯ
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
 
แผนการดำเนินงาน
 
แผนงานพัสดุ
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
การเงิน-การคลัง
 
งานจัดเก็บรายได้
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
คู่มือประชาชน
 
การบริหารงานบุคคล
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต.
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
รายงานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)
 
รายงานผลตรวจสอบจากสตง./ป.ป.ช/ป.ป.ท/สถ.
 
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
 
แผนบริหารความต่อเนื่อง
 
กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562
 
รายงานสถิติการให้บริการ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
งานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น
 
จดหมายข่าว
 
รายงานผลการฝึกอบรม
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป สังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว
(ประกาศเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
 
 
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการคลอดก่อนกำหนด โครงการสร้างเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
(ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์คลิก
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
(ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
 
 
ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ Re-X-Ray องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ประกาศเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2567 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ภายในตำบลแม่เย็น หมู่ที่ ๑
  (ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 60 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ
  (ประกาศเมื่อ 19 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงที่ซักล้างทำความสะอาดโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 54 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำมีฝาปิด บริเวณสายบ้านปูแกง หมู่ ๑ เชื่อม หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 07 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 78 ครั้ง)
 
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  (ประกาศเมื่อ 05 กันยายน 2566 เปิดอ่าน 65 ครั้ง)
 
   
 
 
 
ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ Re-X-Ray องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 นางญาวิกา หมื่นแก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น เปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพปีที่ 12 ของชมรมผู้สูงอายุตำบลและโครงการกิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุขภาพ
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น นำโดย น.ส.ธวัลรัตน์ ตั๋นคำ นายก อบต.แม่เย็น จัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หมู่ 5 ตำบลแม่เย็น
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 ท่านรองจรรยารักษ์ นรรัตน์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาระดับปฐมวัยสัมพันธ์และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ เทศบาลตำบลเมืองพาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รอเพิ่มข้อมูล -
 
 
นางสาวธวัลรัตน์ ตั๋นคำ
สายตรงผู้บริหาร
เบอร์โทร 099-2425664
 
นายธนโชติ หันตา
เบอร์โทร 097-9639686
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เย็น  
ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 57280
โทรศัพท์ 053-957-070 โทรสาร 053-957-070 ต่อ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทรศัพท์ 053-957-047

Email : maeyenlocal.39@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/maeyenlocal.39
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.maeyenlocal.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.